Trăm km

Cá voi ông chủ xuất hiện ở Canada Montreal. Ảnh: RQMM . “Đây là một tình huống rất bình thường,” Robert Mikod, điều phối viên mạng khẩn cấp (RQMM) của Quebomec được nhấn mạnh. “Đây là con cá voi đuổi theo đầu tiên ở Montreal. Nó rất gần với cây cầu Jacquadier vào thứ bảy.” […]

Trăm km

Cá voi ông chủ xuất hiện ở Canada Montreal. Ảnh: RQMM . “Đây là một tình huống rất bình thường,” Robert Mikod, điều phối viên mạng khẩn cấp (RQMM) của Quebomec được nhấn mạnh. “Đây là con cá voi đuổi theo đầu tiên ở Montreal. Nó rất gần với cây cầu Jacquadier vào thứ bảy.” […]

Sử dụng máy bay không người lái để cho chó đi bộ để tránh Covid-19

Drone lấy đi con chó đi dạo ở Cộng hòa Síp. VIDEO: Vakis Demetriou .– Kuwait 19 Dịch bệnh liên quan đến cuộc sống của mọi người từ khắp nơi trên thế giới, chẳng hạn như Vakis Demetriou của Cộng hòa Síp. Người đàn ông này quyết định ở nhà, không phải dọc theo đường […]