Các cô gái Việt Nam có thể thay đổi luật tấn công tình dục của Hoa Kỳ

Amanda Nguyen (Amanda Nguyen). Ảnh: The Guardian-Hai năm trước, Ruan bị tấn công tình dục, cô đã nộp một mảnh bằng chứng y tế cho chính quyền Massachusetts nơi xảy ra vụ tai nạn. Ruan sau đó nói rằng cô ấy đã nhận được một tờ rơi nói rằng nếu cô ấy không gửi “đề […]