Trâu … nhưng trâu bò

Koala không phải là một con gấu.

– Trâu Mỹ không phải là trâu, nó thực sự là một con bò.

– Đại bàng hói Bắc Mỹ hoàn toàn bị hói. Bộ lông trắng trên đầu khiến chúng bị hói. Chó thảo nguyên là một loài gặm nhấm. Chúng chỉ là một trong những loài thú có túi định cư trên lục địa Úc, thống trị cây bạch đàn, là một trong những cây cao nhất thế giới. Rồng, nhưng thực tế chúng là một loài thằn lằn lớn, sống ở Indonesia .

– Chó đồng cỏ thực sự là một loài gặm nhấm tương tự như sóc.

Trả lời