Voi đi bộ ba cây số mỗi ngày để ăn trầu

On February 28, Câu chuyện Trender báo cáo rằng một chú voi có tên Lakshmi sống ở Sagar, Ấn Độ. Ông đi đến một cửa hàng trên thị trường nhỏ để ăn trầu mỗi ngày và đi hơn 2 dặm một ngày. Ăn trầu cũng là một tục lệ phổ biến ở xứ người.

Lakshmi thường đến cửa hàng Bheetar Bazar với người quản lý bức tượng Jameel Khan. Anh ấy đi về phía trước một cách chậm rãi mà không gây rắc rối cho người khác. Khan chia sẻ rằng những con vật không chịu rời đi cho đến khi chủ cho ăn trầu. Khi người chủ Mukesh Gupta đến, anh ta đã chuẩn bị một mẻ trầu ngọt lớn cho Lakshmi. Khi con voi đến, tôi sẽ cho nó một ít lá trầu, tôi nghĩ rằng con voi thích món ăn này. Câu chuyện bắt đầu từ đó và tiếp tục cho đến nay, cho đến khi ăn trầu ở nhà tôi, voi không vào các quán khác. Đã thêm.

Thứ Năm

Trả lời