Ở Hoa Kỳ, sương mù biển hiếm khi được quan sát trong các hồ nước đóng băng

Theo câu chuyện

Trả lời