Ngày “Hành động biến đổi khí hậu quốc tế”

Theo báo cáo biến đổi khí hậu của WWF, tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và thiếu hành động kịp thời đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho … Vào tháng 12 năm ngoái, WWF Việt Nam đã cố gắng lôi kéo mọi người tham gia vào phong trào biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu và cải thiện hình ảnh Việt Nam trên các diễn đàn toàn cầu Sự gia tăng mực nước biển là một vấn đề đe dọa các cộng đồng ven biển, và biến đổi khí hậu cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ sinh thái Việt Nam. Đối với mỗi mét nước biển dâng, có đến chín điểm đa dạng sinh học có thể bị phá hủy nghiêm trọng chỉ riêng ở đồng bằng sông Cửu Long.

Lũ lụt là một trong những hậu quả của biến đổi khí hậu. Ảnh: Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) – Giữa năm 1951 và 2000, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam tăng 0,7 độ C, một thay đổi lớn đã làm tăng áp lực lên khu vực. Môi trường sống, tài nguyên thiên nhiên và sự mất dần cơ sở hạ tầng yếu và sâu là sự suy thoái của hệ sinh thái, mối đe dọa đối với cuộc sống của người dân và các mối đe dọa đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực. WWF đã đề xuất ba chiến lược chính để thích ứng với biến đổi khí hậu để giảm thiểu tác động đến tiểu vùng sông Mê Kông (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và một phần của nó). Trung Quốc). Do đó, các nỗ lực nên tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái khu vực, giảm gánh nặng chi phí không liên quan đến khí hậu, như cơ sở hạ tầng không bền vững và khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên và thực hiện các biện pháp đối phó với các cam kết biến đổi khí hậu trong khu vực. Keo Đoan, một nhà tư vấn biến đổi khí hậu từ Việt Nam cho WWF, là khu vực sông Mê Kông và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới. Giới từ cho biến đổi khí hậu. Do đó, hiểu được sự nguy hiểm của những mối đe dọa này và tầm quan trọng của hệ sinh thái bền vững có thể cải thiện khả năng của cộng đồng đối phó với biến đổi khí hậu. Đây là một bước rất quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Anh Khoa

Trả lời