Hoa Kỳ phát hành tem biến dạng để chào đón nhật thực toàn phần

Chỉnh sửa một cú nhấp chuột trên tem. Ảnh: USPS

11 Alive nói rằng Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) trước tiên sẽ phát hành một con tem đặc biệt, được đóng dấu bằng mực, để kỷ niệm nhật thực toàn phần tiếp theo. . Hiện tượng này có thể được quan sát ở nhiều nơi của Hoa Kỳ. Khi nhiệt độ của cơ thể con người tăng lên, nó sẽ xuất hiện trở lại khi nguồn nhiệt biến mất. Nhà vật lý thiên văn Fred Espenak (Fred Espenak) chụp ảnh nhật thực toàn phần năm 2006 từ Portal ở Arizona đến Jalu ở Libya. Trực tiếp quy cho việc sử dụng mực nhạy cảm với tia cực tím. Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày hạ chí, Bảo tàng Nghệ thuật Đại học Bang Utah ở Laramie sẽ bán một phong bì đặc biệt để bảo vệ tem.

Trả lời