Tại sao tai biết tiếng ồn phát ra từ đâu?

Âm thanh truyền đến tai nhanh, chậm và cường độ khác nhau để bạn biết hướng của nó.

Các thí nghiệm tâm lý cho thấy nếu chỉ một tai nhận được hai tập hợp sóng âm thanh liên tục từ hai bên tai, thì điều này là chính xác. Với cùng cường độ, cùng khoảng cách nhưng khác phương thì hiệu ứng sóng âm của hai nhóm đến tai là như nhau. Do đó, không thể phân biệt được hướng của nguồn âm.

Nếu cả hai tai đều nhận được tín hiệu, tình hình sẽ khác. Một trong những nguyên tắc cơ bản để xác định hướng của tiếng ồn là chênh lệch thời gian giữa các tai.

Nếu nguồn ở phía bên phải của người nghe, sóng âm sẽ đến tai phải nhanh hơn tai trái. Sử dụng một máy đo chính xác sẽ thấy rằng ngay cả khi chênh lệch thời gian chỉ là 30% của một giây, hướng nhiễu vẫn có thể đạt được.

Cơ sở thứ hai là chênh lệch chiều cao. Nguồn âm thanh đập vào tai gần có thể to hơn tai kia. Ngay cả một giọng nói trầm cũng đủ để xác định vị trí chính xác của tiếng ồn ở bên trái hoặc bên phải.

Vẫn còn một câu hỏi: Nếu nguồn âm thanh ở bất kỳ đâu trên mặt phẳng thẳng đứng giữa các mặt, sóng âm thanh sẽ đập vào màng nhĩ cùng một lúc với cường độ như nhau, và khi đó chúng ta có thể biết chính xác vị trí của nguồn âm thanh? Nó là phía trước, phía sau, phía trên hay phía dưới? Nó rất đơn giản, chỉ cần quay đầu lại. Thông thường, chúng tôi thực hiện hành động này rất chậm, vì vậy chúng tôi gần như bỏ qua nó. Trên thực tế, chúng ta luôn quay đầu trong khi dùng mắt để giúp tìm hướng phát ra tiếng ồn.

Trả lời