Côn trùng có cơ bắp không?

Côn trùng xương được tiếp xúc, nhưng các cơ bên trong. Những cơ này thường được gắn vào lớp bên trong của da. Sức mạnh cơ bắp của côn trùng được tạo ra bởi sự giao nhau của các sợi cơ. Phân bố cơ bắp cũng rất phức tạp. Ví dụ, đôi cánh của chúng bị ảnh hưởng bởi năm nhóm cơ từ các bộ phận khác nhau của cơ thể, giống như các chấm trên hình ngũ giác. Điều này không chỉ giúp loài côn trùng vỗ cánh mà còn nghiêng cánh theo mọi hướng của gió.

(Cuốn sách bí mật bao quanh chúng ta)

Trả lời