Tại sao chạm vào kim loại lạnh?

Nói cách khác, bàn tay của chúng ta mất nhiệt và chính kim loại làm cho chúng ta cảm thấy lạnh.

Vật kim loại có khả năng dễ dàng dẫn nhiệt. Da tay của chúng ta là nơi nóng nhất, và sự truyền nhiệt sẽ từ tay sang kim loại. Đây là lý do tại sao chúng ta cảm thấy lạnh khi chúng ta chạm vào kim loại. Mặt khác, gỗ và vải là những chất dẫn nhiệt kém, vì vậy chúng sẽ không hấp thụ nhiệt do bàn tay của chúng ta tạo ra. Do đó, chúng sẽ không làm cho chúng ta cảm thấy lạnh.

Theo kiến ​​thức của người trẻ

Trả lời