Thiên nhiên đẹp như tranh vẽ

Những con chim biển nằm trên băng Bắc Cực. Tác phẩm này đã giành được vị trí đầu tiên “chim”. Nhiếp ảnh: Bernd Nill .

Minh Long

Trả lời