Trứng được đặt bởi chim tỷ lệ thuận với trọng lượng cơ thể

Du An (Video: BBC Earth)

Trả lời