Tại sao cua chuyển sang màu đỏ sau khi được nấu chín?

Bởi vì màu đỏ tôm được trộn với các sắc tố khác, nó thường không thể hiện màu đỏ tươi vốn có của nó. Nhưng sau khi đun sôi, các sắc tố khác sẽ bị phá hủy và hòa tan ở nhiệt độ cao, và khi chúng biến mất, chúng sẽ xuất hiện màu đỏ. Do đó, tất cả cua nấu chín sẽ chuyển sang màu đỏ.

Trên lớp vỏ cứng của cua, sự phân bố tôm đỏ không đều. Có rất nhiều tôm đỏ ở khắp mọi nơi, ví dụ, lưng rất đỏ. Con bê trông nhạt dần. Bởi vì cua vốn dĩ không phải là tôm đỏ, chúng sẽ không chuyển sang màu đỏ cho dù chúng được nấu như thế nào.

Ngoài ra, cua sẽ chuyển sang màu đỏ sau khi được nấu chín. — (Theo sách động vật)

Trả lời