Khám phá loài rắn mới ở Việt Nam

Do đặc điểm hình thái của loài rắn này, cụ thể là hai nhóm rắn nước và rắn hổ mang, tên giống này bao gồm tên Latin của hai nhóm trên: rắn nước (Coluber) và rắn hổ mang (Elaps). Coluberoelaps mới giống như nhóm rắn hổ mang, vì đầu rất nhỏ và ngắn, mắt rất nhỏ, đồng tử tròn, không có má có vảy, nhưng nó tương tự như rắn nước, không có răng nanh, tuyến nọc độc và có 14 răng hàm trên . Ảnh: Nikolai Orlov. – Loài được đặt theo tên của Tiến sĩ Nguyễn Văn Sang (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật). Tiến sĩ Nguyễn Văn Sang cũng đã thu thập các mẫu chuẩn để khen ngợi ông. Đóng góp lớn cho nghiên cứu bò sát. Và ếch Việt Nam. Tên tiếng Việt của loài này là Nguyễn Văn Sang Rắn, và tên khoa học của nó là Coluberoelaps nguyenvansangi Orlov, Kharin, Ananjeva, Nguyen & Nguyen, 2009.

Các đặc điểm nhận dạng chính là dài 393 mm và dài 107 mm, không có răng nanh, không có tuyến độc, 14 răng trên, vảy cơ thể nhẵn, 15 hàng quanh trung tâm cơ thể, vảy bụng 267, vảy đuôi 81 ; Có những sọc nâu sẫm ở giữa cơ thể, hai bên có màu nâu vàng, xương sườn màu nâu sẫm và bụng có màu trắng sữa.

Mẫu chuẩn của loài này được lấy trong cuộc khảo sát đa dạng sinh học được thực hiện năm 2003 tại Lintong. WWF Đông Dương .

Ruan Guangshun

Trả lời