Nhện mẹ đang nuôi cây con trên người.

“Có ai sợ nhện không?” Daniel Ford hỏi, tải video lên YouTube vào ngày 15 tháng Tư.

Con nhện sói cái này được tìm thấy ở vịnh Harett ở miền bắc Australia. Con nhện nhỏ không chui ra mà rơi xuống từ con nhện mẹ. Nhà côn trùng học Norman I. Platnick nói với National Geographic. “Vì vậy, những con nhện này ban đầu nằm trên cơ thể của mẹ chứ không phải trên cơ thể của mẹ.” .

Có khoảng 400 loài nhện không gây chết người ở Úc. Tarant Formula là những người mẹ, và họ yêu thương con mình hết lòng vì họ mang cả nhà trẻ đến với nhau. Với rất nhiều con nhện nhỏ, có tám mắt cái (bốn ở hàng trên cùng, hai ở hàng dưới và hai ở hai bên) là lợi thế của anh ta. — Fang Chu

Trả lời