Ngày “Hành động biến đổi khí hậu quốc tế”

Theo báo cáo biến đổi khí hậu của WWF, tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và thiếu hành động kịp thời đã gây ra tổn thất lớn cho …

Hướng tới Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc Chi nhánh WWF Việt Nam được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 12, họ đang cố gắng thu hút mọi người tham gia vào phong trào biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu và cải thiện hình ảnh Việt Nam tại Diễn đàn Thế giới.

Mực nước biển dâng là một vấn đề đe dọa các cộng đồng ven biển và biến đổi khí hậu cũng đe dọa hệ sinh thái Việt Nam. Đối với mỗi mét nước biển dâng, có tới chín điểm đa dạng sinh học có thể bị phá hủy nghiêm trọng chỉ riêng ở đồng bằng sông Cửu Long.

Lũ lụt thường xuyên là một trong những hậu quả của biến đổi khí hậu. Ảnh: Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) – Giữa năm 1951 và 2000, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam tăng 0,7 độ C, một thay đổi lớn đã làm tăng áp lực lên khu vực. Môi trường sống, tài nguyên thiên nhiên và sự mất dần cơ sở hạ tầng yếu và sâu là sự suy thoái của hệ sinh thái, mối đe dọa đối với cuộc sống của người dân và các mối đe dọa đối với sự phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực. WWF đã đề xuất ba chiến lược chính để thích ứng với biến đổi khí hậu để giảm thiểu tác động đến tiểu vùng Mê Kông (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và một phần của nó). Trung Quốc). Do đó, các nỗ lực nên được tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái khu vực, giảm bớt gánh nặng không được gánh nặng như cơ sở hạ tầng không bền vững và khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên và áp dụng cam kết khắc phục biến đổi khí hậu đối với bất kỳ khu vực nào.

Bà Trine Keo Việt Nam Cố vấn biến đổi khí hậu Đoàn của Quỹ Động vật hoang dã thế giới Việt Nam là khu vực sông Mê Kông và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới. Giới từ cho biến đổi khí hậu. Do đó, hiểu được sự nguy hiểm của những mối đe dọa này và tầm quan trọng của hệ sinh thái bền vững có thể cải thiện khả năng của cộng đồng đối phó với biến đổi khí hậu. Đây là một bước rất quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Anh Khoa

Trả lời