Một nửa số ngôn ngữ trên thế giới có nguy cơ bị xóa sổ

Khu vực ngôn ngữ sẽ biến mất trên toàn thế giới. Ảnh: US News-Khoảng 80% dân số thế giới hiện chỉ nói 1% ngôn ngữ thế giới. Theo “US News” được báo cáo vào ngày 23 tháng 5, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ước tính rằng hơn 40% ngôn ngữ trên thế giới có nguy cơ biến mất. Hiện tại có 20 “điểm nóng ngôn ngữ”, nghĩa là các điểm nóng ngôn ngữ. Có nguy cơ biến mất. Trung Nam Mỹ gần với Peru và Bolivia, rìa phía tây của Canada, Bắc Úc và Siberia là những khu vực mà ngôn ngữ bị đe dọa nghiêm trọng. Mất đi di sản văn hóa khổng lồ, cách con người kết nối với thế giới, kiến ​​thức khoa học, y học, thực vật học, đặc biệt là cách cộng đồng thể hiện sự hài hước, tình yêu và cuộc sống. “Tổ chức dự án ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng.” Nói tóm lại, chúng ta đang mất bằng chứng về một trăm năm cuộc đời. -Có khoảng 6.000 ngôn ngữ trên thế giới. Hầu hết các ngôn ngữ trò chơi có ít hơn 10.000 người dùng. Viện Smithsonian lưu trữ các bài hát và âm thanh bằng các ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng. Mỗi bản ghi cho thấy cách mọi người mô tả và giao tiếp với môi trường xung quanh.

Vũ Phong

Trả lời