Xác chết “Quái vật đỏ” được liệt kê ở bờ biển Hoa Kỳ

Minglong (Ảnh: Địa lý Quốc gia)

Trả lời