Vật thể giống trái đất có thể tồn tại cùng với người ngoài hành tinh

K2-3d có thể là thiên thể có sự sống ngoài trái đất. Hình ảnh: NASA — K2-3d chứa tất cả các thành phần cần thiết cho sự sống ngoài Trái đất, chẳng hạn như một ngôi sao sáng gần đó và giữ nước ở trạng thái lỏng, nóng và khí trong thời kỳ hậu Trái đất Điều kiện lý tưởng.

Quỹ đạo của hành tinh bí ẩn này sắp đi vào nhật thực với sao lùn đỏ trên quỹ đạo của nó. Điều này sẽ giúp trả lời câu hỏi liệu thiên thể Y này có sự sống ngoài Trái đất hay không?

Kính viễn vọng Không gian Kepler của NASA đã phát hiện ra K2-3d qua ngôi sao của nó. NASA sẽ sử dụng Hubble để quan sát K2-3d trong vòng năm ngày kể từ khi xảy ra nhật thực năm 2017.

Tiến sĩ Bjorn Benneck thuộc Viện Công nghệ California nói rằng các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm thấy một thiên thể giàu hydro hoặc nhiều mây, tương tự như trái đất. Đây là hai tín hiệu rất quan trọng của sự sống ngoài không gian.

Nếu các nhà khoa học quan sát thấy bất kỳ tín hiệu nào của phân tử nước, khí metan hoặc amoniac trong bầu khí quyển của K2-3d, họ sẽ có cơ hội tìm thấy sự sống ở đây. Benneke giải thích: “Nếu chúng tôi thấy bất kỳ dấu hiệu nào, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Kính viễn vọng Không gian James Webb, kính sẽ thay thế Kính viễn vọng Hubble vào năm 2018”. -K2-3d nặng hơn trái đất 1,5 lần, quay quanh ngôi sao lùn đỏ EPIC 201367065, cứ sau 45 ngày, và khoảng cách là 150 triệu năm ánh sáng. –Xem thêm: Phát hiện ra rằng ba hành tinh giống Trái đất có thể chứa sự sống-Van Witte

Trả lời