Tính tuổi của cây bằng cách này hay cách khác?

Nếu bạn cắt thân cây thành từng lát mỏng, bạn có thể quan sát từng bó gỗ đựng dưới kính hiển vi. Lớp ngoài của bó mạch máu là phloem, lớp trong là lớp xylem, và lớp giữa giữa lớp phloem và lớp xylem là siêu cấu trúc. Do cấu trúc thượng tầng, thân cây to ra. Hàng năm, nó phân chia tế bào và tạo ra các lớp phloem và xylem mới, do đó, thân cây lớn hơn mỗi năm.

Dưới các điều kiện thời tiết khác nhau, lớp trên phát triển khác nhau. Từ xuân sang hạ cây sinh trưởng tốt nên cấu tạo trên phân chia nhanh, vách tế bào mỏng, ít xenlulôzơ, ống dẫn nước nhiều. Gỗ sản xuất trong mùa này được gọi là gỗ xuân hay gỗ đầu mùa. Vào mùa thu và mùa đông, thời tiết xấu, tế bào cấu trúc trên phân chia chậm, vách tế bào dày hơn, vách tế bào có nhiều xenlulôzơ, có ít mạch hơn. Gỗ được sản xuất vào mùa này được gọi là gỗ thu hoặc gỗ cuối năm.

Khi cắt gỗ, bạn sẽ thấy các vân gỗ và màu sắc khác nhau. Trong đó, vân gỗ thô, màu sáng là gỗ xuân, gỗ sẫm là gỗ thu. Vòng tròn sáng và tối là vòng hàng năm, được tạo ra bởi một cái cây trong vòng một năm. Vì vậy, dựa vào số vòng này, người ta có thể đoán được tuổi của cây.

Tuy nhiên, công thức này không thể dùng để tính tuổi của tất cả các loại cây. Ví dụ một số cây như cam, quýt có thể cho đến 3 lần trong năm nên số vòng hàng năm được gọi là “vòng năm sai”. Nói cách khác, ba lượt chỉ bằng một năm.

(Theo nguyên nhân vạn sự khởi đầu nan)

Trả lời