Người nước ngoài muốn mua nhà ở Nha Trang

Sau khi trở về Việt Nam vài lần, chúng tôi dự định trở về Nha Trang. Tôi hy vọng bạn có kinh nghiệm này để giúp bạn với ý kiến ​​của bạn. Cảm ơn bạn .

Tina Nguyễn

Trả lời