Thủ tục cần thiết để đi đến Hoa Kỳ

Vào năm 2011, tôi đã đến Hoa Kỳ trong một chuyến đi mùa hè và thực hiện một kế hoạch làm việc tại Hoa Kỳ (Đài Loan). Tôi trở về nước đúng giờ. Bạn bè (người Việt và người Mỹ), tôi thực sự thích con người, cuộc sống và công việc ở đó. Bây giờ tôi muốn tiếp tục sống và làm việc tại Hoa Kỳ vì người bạn kinh doanh riêng của tôi muốn mời tôi làm việc tại Hoa Kỳ.

Vậy tôi hỏi bạn, tôi có thể sang Mỹ hỏi không? ? Tôi mong muốn được nghe từ bạn. Cảm ơn rât nhiều!

Zhu Detang

Trả lời