Cộng đồng Việt Nam giúp sản xuất đô thị Nhật Bản Video đa ngôn ngữ

Chính quyền thành phố Koriyama của tỉnh Fukushima đã công bố loạt tiêu đề phụ Việt Nam, tiếng Anh và tiếng Nhật vào ngày 21 tháng 5. Video chứa thông tin hữu ích sống ở Nhật Bản, chẳng hạn như giới thiệu “Tư vấn bảo mật”, phòng chống thiên tai theo dõi chính phủ Nhật Bản, và bày tỏ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Việt Nam về video phòng chống thiên tai ở Lucia. Ảnh chụp màn hình: Thành phố Youtube / Koriyama .– Có 3.000 người nước ngoài sống ở Koriyama trong lịch sử. Chính quyền tỉnh Fukushima, Hiệp hội trao đổi quốc tế Koriyama và sống trong cộng đồng Việt Nam của thành phố, hợp tác với phụ đề và giải thích tiếng Việt. Thảm họa xảy ra và nên chú ý đến quá trình sơ tán.

“Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người có thể sử dụng video này để Cải thiện sự hiểu biết về phòng chống thiên tai, cho dù họ sống ở Koriyama hay các thành phố khác, “Thành phố đô thị đã công bố .— Hồng Hann (theo Mainichi)

Trả lời