Đề xuất Lào hỗ trợ cộng đồng người Việt giữa Covid-19

“Từ dịch bệnh Lào Covid-19, đại diện Việt Nam của Lào liên hệ với cộng đồng Việt Nam, để thu giữ công dân, thường xuyên cung cấp thông tin về chính sách của trẻ em, ngăn chặn dịch tễ học và phòng ngừa các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Việt Nam, một số sinh viên Việt Nam hỗ trợ Lào đang gặp nhiều khó khăn. Khi nào họ thư giãn theo cách xã hội, “Bộ Ngoại giao công bố sự bảo vệ của công dân Việt Nam ở Lào ngày hôm nay .— Treo về, Việt Nam, đại diện Lào cũng đang làm việc với các cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương để đưa ra mối quan tâm, chăm sóc sức khỏe, Công dân Việt Nam và Covid-19, và để thúc đẩy và hỗ trợ cuộc sống và công việc của cộng đồng Việt Nam.

2020 doanh số kiểm tra nhiệt độ của sân bay Vieteiane de Lào Capital Wattay. Ảnh: AFP.

– Trường hợp mới được công bố trong Bộ Y tế là vào ngày 5 tháng 9, Bộ Y tế Lào, như một ví dụ về Việt Nam. Tổng số bài báo tiếng Việt tại các điều ước NCOV và Lào kể từ tháng 4 đến 66 trường hợp.

Bộ Y tế đã xác nhận rằng Covid -19 ở đất nước này là tiếng Việt. Bệnh nhân làm việc trong karaoke, Nam Âu, Nam Âu, Nam Âu, đã được xác định là 364 bệnh nhân trong cả nước. Nó đã hết hạn từ ngày 30 tháng 4 và đã thay đổi với nhiều bệnh cơ bản.

– “Công chúng nói trên được tạo ra theo sự phòng ngừa bệnh tật. Ngoại giao của Bộ cho phép nạn nhân, khuyến khích và hướng dẫn tố tụng hợp pháp. Đồng thời, cùng một lúc, Đại sứ quán Lào đang dẫn đầu để phối hợp nước với đất nước theo bài tập về nhà, theo tình hình của nước đối với đất nước, theo tình hình của bệnh, người phụ nữ bị treo .

Trợ giúp hoặc trợ giúp hoặc thông tin về người Việt Nam, công dân có thể liên hệ với số điện thoại để bảo vệ Đại sứ quán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào + 856-209 – 760-6868, tại + 856 -209 -834-7979 hoặc tiêu chuẩn bảo vệ công dân + 84-981-848-484. — Vũ Anh

Trả lời