Kiều NU hỗ trợ 5,3 tỷ đồng đến Covid-19

Bộ trưởng Ngoại giao Bùih Thành, Ủy ban Trung ương prote Việt Nam (quê hương) của tiền vệ Việt Nam (quê hương), đề xuất hơn 6,2 tỷ đồng cộng sinh ở nước ngoài, văn phòng và người nước ngoài có trách nhiệm của Quốc hội, và Covid-19 và trận chiến theo Bộ Ngoại giao. Theo Bộ Ngoại giao, Covid -19.

– Theo Samurai Sax Son, quan tâm, giám sát , chuẩn bị và chuẩn bị và chuẩn bị và chuẩn bị, và mọi người chia sẻ với đồng bào quốc gia rất quan tâm – 19. Khi thủ tướng quyết định thành lập quỹ vắc-xin phòng ngừa CVIV-19, Xi lanh Kiều trên toàn thế giới đã phản ứng .

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (vào thứ hai cánh trái) đã thu được các hộ gia đình Covid-19 ngày nay, MTTQVN Central Ghế Ủy ban bảo quản giày bạc. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

đến hết 16 tháng 6, người nước ngoài hỗ trợ lô đầu tiên 5,3 tỷ phòng chống và kiểm soát NDF của các quỹ tiêm chủng và tiêm chủng. Vvid-19, dọc theo nhiều Các mặt hàng y tế hỗ trợ các bác sĩ và dân số địa phương. Hiện tại, các cộng đồng ở nước ngoài của Việt Nam tiếp tục góp phần và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh quốc gia. – Trước đây, Ủy ban Quốc gia Việt Nam nước ngoài đã gửi 200 triệu đồng, 5 tấn gạo và 500 chai nước khoáng 5.040 chai nước điện phân từ Việt Nam và hỗ trợ nước ngoài của Denanan. – Ngoài tiền trên, trong những ngày gần đây, cộng đồng Việt Nam có Gần 30 tổ chức và các nhóm ở Hoa Kỳ, Pháp Canada đã đưa ra một chiến dịch “Hands Hands Tham gia Việt Nam” và “Vắc xin 10.000 Việt Nam” để hỗ trợ người dân nội địa, đặc biệt là các bác sĩ làm việc trên tuyến tiền tuyến. – Chủ tịch của Trung tâm Vaticic Ủy ban, cảm ơn những cử chỉ đẹp này, coi đây là một đóng góp lớn cho những người Việt Nam tự nhiên và tâm thần của người Việt Nam. Ông tuyên bố rằng quê hương của ông sẽ công khai phân phối, minh bạch và đảm bảo hiệu quả và thực hành. Trong ngắn hạn, nó sẽ cung cấp cho những người tiêm phòng tự do, đặc biệt là những người ở vùng sâu vùng xa của nhân viên, người nghèo, điểm yếu xã hội và tất cả các quốc gia. — Tạm dừng.

Trả lời