Có một tỷ, chúng ta nên học báo chí ở đâu?

Qua nghiên cứu, tôi thấy rằng có một số vấn đề rất khó khăn, tôi hy vọng mọi người có kinh nghiệm có thể chia sẻ với tôi. Chỉ có một doanh nghiệp nhỏ?

– Bởi vì tôi chỉ có số tiền này, học báo có tốn kém không?

– Quốc gia nào phù hợp để học báo chí?

Tôi muốn đi du học, tôi không ngại làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Tôi rất lo lắng về bước ngoặt của cuộc đời. Chúng tôi hy vọng sẽ chia sẻ với bạn.

Cảm ơn bạn!

Hoa Minh

Mời độc giả góp ý cho Hoa Minh tại đây. Độc giả viết tiếng Việt có dấu.

Trả lời