Người Việt Nam biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc

Vào ngày 29 tháng 4, gần 200 người Việt Nam từ khu vực Séc đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Prague để phản đối việc quân sự hóa Biển Đông. Sự kiện được tổ chức bởi Hội cựu chiến binh Việt Nam và trả lời Hiệp hội Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Đây là cuộc biểu tình thứ hai của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Vào ngày 29 tháng 4, gần 200 người Việt Nam từ vùng Séc đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Prague để phản đối quân đội. Hóa học Biển Đông. Sự kiện được tổ chức bởi Hội cựu chiến binh Việt Nam và trả lời Hiệp hội Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Đây là cuộc biểu tình thứ hai của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Có đến 12 hiệp hội người Việt đã đăng ký tại Cộng hòa Séc để tham gia. Nhiều người Việt từ Karlovy Vary, Sheb và Chomutov đã tham gia biểu tình. Marcel Winter, chủ tịch Hiệp hội Séc-Việt, cũng có. Nhiều phương tiện truyền thông Việt Nam và cộng đồng cũng đã bắt đầu đếm.

Có tới mười hai hiệp hội Việt Nam đăng ký tại Cộng hòa Séc. Nhiều người Việt từ Karlovy Vary, Sheb và Chomutov đã tham gia biểu tình. Marcel Winter, chủ tịch Hiệp hội Séc-Việt, cũng có. Nhiều phương tiện truyền thông Việt Nam và cộng đồng cũng đưa tin. Người biểu tình giương cao cờ Việt Nam và các khẩu hiệu, như: “Hòa bình ở Biển Đông”, “Chúng tôi đang chiến đấu với Trung Quốc”. “Cuộc xâm lược Biển Đông và Quần đảo Việt Nam”, “Ngừng quân sự hóa Biển Đông”.

Người biểu tình giương cao quốc kỳ và khẩu hiệu Việt Nam, như: “Hòa bình ở Biển Đông”, “Chúng tôi phản đối Trung Quốc xâm lược Nam Trung Quốc” “

Biển Trung Quốc và các đảo của Việt Nam”, “Dừng quân sự hóa Biển Đông.” Đồng thời, họ hô to khẩu hiệu của Trung Quốc chống lại sự xâm lược của các đảo Việt Nam. Phi quân sự hóa biển Trung Quốc, Việt Nam, Anh và Trung Quốc, đặc biệt: Phản đối mạnh mẽ việc Bắc Kinh hóa quân sự hóa Biển Đông, Quần đảo Xisha và Quần đảo Nam Sa thuộc về Việt Nam. Séc, Việt Nam, Anh và Trung Quốc Biển Đông: kiên quyết phản đối Bắc Kinh Được quân sự hóa ở Biển Đông, Quần đảo Xisha và Quần đảo Nam Sa đến từ Việt Nam.

Kế hoạch biểu tình đã được ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ trong vài tuần. Người dân Cộng hòa Séc đã nhận được kháng cáo và hai thông báo phản đối Nó đã được báo cáo rộng rãi trên các tờ báo. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị các khẩu hiệu, khẩu hiệu, khẩu hiệu và tổ chức 4 xe buýt hai tầng để người biểu tình sử dụng mà không cần vận chuyển. – Kế hoạch phản đối đã được chuẩn bị đầy đủ trong tuần và một lá thư kháng cáo và Hai thông báo về các cuộc biểu tình đã được gửi và công khai trên tờ báo cộng đồng Cộng hòa Séc. Ban tổ chức cũng chuẩn bị các khẩu hiệu, khẩu hiệu, biểu ngữ và tổ chức 4 xe buýt hai tầng để vận chuyển mà không vận chuyển trong Trung tâm mua sắm Sapa. Được sử dụng bởi người biểu tình. Người tổ chức cũng có bài phát biểu. Người dân bản địa bày tỏ mục đích hiểu bằng nhiều ngôn ngữ. Chống lại các cuộc biểu tình của Đại sứ quán Trung Quốc tại Prague. Nhà tổ chức cũng có bài phát biểu bằng nhiều ngôn ngữ. Mọi người hiểu mục đích phản đối Đại sứ quán Trung Quốc tại Prague .

Như Phương

Trả lời