Cố vấn Cơ quan Úc

Trả lời:

Úc có kế hoạch nhập cư dựa trên kỹ năng, kinh doanh và đầu tư. Đối với các hạng mục kinh doanh và đầu tư, phổ biến nhất là thị thực 163, 160, 165 cho doanh nhân và nhà đầu tư. Hiện tại, Úc đã thay đổi luật pháp, điều kiện rất khó khăn và rất ít người đủ điều kiện.

Ảnh minh họa .

Đối với doanh nhân, dễ nhất là visa 163, nghĩa là visa tạm trú. Các điều kiện cơ bản, chẳng hạn như có một doanh nghiệp độc lập tại Việt Nam và hoạt động trong hai năm, với tổng giá trị tài sản bằng 500.000 AUD. Chương trình không yêu cầu tiếng Anh. Tuy nhiên, những người không hiểu ngoại ngữ sẽ phải trả phí tài trợ ngoại ngữ. Theo kế hoạch, người nhập cư phải được đảm bảo bởi một trong những bang New South Wales, Victoria, Perth và các tiểu bang khác. Điều này có nghĩa là người nhập cư phải sống trong trạng thái được bảo đảm trong ít nhất hai năm hoặc cho đến khi anh ta đủ điều kiện để trở thành người nhập cư. Công dân Úc. Sau khi trở thành công dân thường trú, người nhập cư có quyền định cư bất cứ nơi nào ở Úc.

Gửi yêu cầu qua email: minhthu@vnexpress.net.

– Tư vấn: LS. Ca sĩ Colin- Trần Văn Tĩnh – Giám đốc Hiệp hội xuất nhập cảnh: www.immigration.vn

Trả lời