Hòa bình Hungary

Chụp bóng trên hồ trong Quảng trường anh hùng. -Land trên đường mòn. -Falling sang một bên trên cửa sổ. -Land ở góc vườn. – Sự sụp đổ của ngôi nhà.

“Gia đình” chào đón mùa thu.

Vào mùa thu, những đàn cừu trắng lặng lẽ chuyển sang màu nâu.

Đoàn Văn Vinh

Ảnh mùa thu cho người lạ của bạn đang ở đây. Người đọc phải chú thích từng hình ảnh.

Trả lời