Thị thực sinh viên và lệ phí thăm Hoa Kỳ tăng

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục nhận được ý kiến ​​từ công chúng, và sẽ đưa ra thông báo cuối cùng về việc thay đổi lệ phí. Làm việc

Theo ý kiến ​​này, chi phí của hầu hết các đơn xin thị thực và giấy thông hành không di dân sẽ tăng lên, trong khi tất cả phí xử lý thị thực nhập cư sẽ giảm. — Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố rằng đây là một quyết định cần thiết để tính phí xử lý để trả càng nhiều càng tốt phí xử lý cho thị thực. Vì nhiều lý do, thị thực không di dân không thể được xử lý nếu giá hiện tại được duy trì.

Cụ thể hơn, mức độ du lịch, kinh doanh, quá cảnh và thị thực phi hành đoàn, du học, truyền thông và tin tức dự kiến ​​sẽ tăng. Từ 140 đô la Mỹ đến 160 đô la Mỹ. Đồng thời, lệ phí visa dựa trên giấy phép và giấy phép đặc biệt sẽ tăng so với trước đây.

Tuy nhiên, lệ phí visa cho thương nhân và nhà đầu tư sẽ được giảm. 270 đô la Mỹ và chi phí thị thực hôn phu hoặc hôn phu Hoa Kỳ sẽ giảm xuống còn 240 đô la Mỹ. Đối với người xin thị thực nhập cư, tin tốt là tất cả các khoản phí sẽ được giảm. Độc giả quan tâm có thể tìm thêm thông tin trên trang web của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ.

Quỳnh Hoa

Trả lời