Bạn sẽ sống ở Việt Nam hay ở lại Canada?

Tôi sống một cuộc sống rất kinh tế và đầu tư vào bất động sản, vì vậy tôi có tiền để tiết kiệm. Nếu bạn bán căn nhà bạn đang sống và thuê một căn nhà bây giờ, bạn sẽ nhận được nửa triệu. Tôi đang xem xét mua đất ở nông thôn với mức giá 100.000 và xây dựng khoảng 100.000 căn nhà. Nếu tôi kinh doanh với 100.000 và 200.000 người khác, ngân hàng sẽ kiếm được lợi nhuận.

Tôi muốn biết nếu tôi có thể tính được con số này, nó có quá ích kỷ không? Nếu bạn trở về Việt Nam, vấn đề là học hai con. Tôi cũng nghĩ rằng nếu những đứa con lớn của tôi muốn quay lại Canada để học trong tương lai hoặc tôi sẽ gửi chúng đến Singapore.

Bạn có kinh nghiệm hoặc tình huống tương tự, xin vui lòng cho tôi biết. cảm ơn tất cả.

Tim Nguyễn

Trả lời