Một loài giun biển mới được tìm thấy ở Nam Đại Dương

The Flabelligena Gillet 2001 Worm của Nam Đại Dương. Ảnh: NIPR .

Loài mới có tên Flabelligena Gillet 2001 chủ yếu sống ở vùng cát có độ sâu hơn 1000 m. Như được mô tả trên tạp chí Dữ liệu Đa dạng Sinh học, chúng có thân màu vàng, dài 18 mm và rộng 1 mm.

Quan sát F bằng kính hiển vi độ phân giải cao và máy ảnh kỹ thuật số. Gillette đã quan sát thấy 1 đến 3 cặp cặp vào năm 2001, được gọi là g và 2 g tương ứng. Acorn trước đầu. Đầu và đuôi là những nụ vị giác tròn. F. Gillet 2001 quan sát dưới kính hiển vi. Ảnh: NIPR .

Phát hiện mới làm tăng số loài trong chi Flabelligena lên sáu loài Năm loài Flabelligena trước đây chỉ được tìm thấy ở Bắc Đại Tây Dương, Tây Nam và Địa Trung Hải. Nam Ấn Độ Dương. F. Gillet 2001 là đại diện đầu tiên của Flabelligena phân bố ở Nam Đại Dương. Các động vật không xương sống biển đa dạng nhất với hơn 10.000 loài đã được mô tả. Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu Naoto Jimi cho biết trong một tuyên bố rằng các khám phá ở Nam Đại Dương vẫn còn rất hạn chế. Nghiên cứu do Jimi dẫn đầu cũng bao gồm các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Địa cực Quốc gia, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia và Đại học Kochi ở Nhật Bản. .

Doãn Dương (theo CNET)

Trả lời